Acasă

Structură executivă care implementează şi monitorizează sistemul de management al calității în Universitatea de Stat din Moldova.
Secția Managementul Calității, Evaluare și Dezvoltare Curriculară:

  • monitorizează structurile de asigurare a calității la nivel instituțional;
  • realizează managementul calității, planifică acțiuni, elaborează rapoarte de autoevaluare și documente specifice asigurării calității, instruiește personalul privind asigurarea calității, monitorizează evaluările interne și coordonează evaluările externe;
  • evaluează calitatea condiţiilor/resurselor, procesului şi rezultatelor formării profesionale iniţiale;
  • asigură condiţiile curriculare de integrare a USM în spaţiul unic educaţional european

Regulamentul de organizare și funcționare a Secţiei Managementul Calităţii, Evaluare şi Dezvoltare Curriculară. Aprobat de Senatul USM la 29.X.2013.

как наращивают кость для импланта

починить принтер

cargo magazine

vsemsmart.ruplay real slots